Na het faillissement van ons bedrijf, Book in a Box voelde ik een grote drang om het taboe rond falen en mislukken te doorbreken en bespreekbaar te maken. Ik was tenslotte ervaringsdeskundige. In Vlaanderen ligt falen moeilijk, erover spreken nog moeilijker. Ik merkte het aan de reacties en het gedrag van vrienden, familie en kennissen. Maar eerst moest ik zelf nog door een delingsperiode…

Enkele jaren geleden had ik het geluk om Karen Boers, een schitterende en inspirerende vrouw, te mogen ontmoeten. Met haar vereniging startups.be organiseerde ze op dat moment al verschillende jaren een Failing Forward conferentie. We besloten om onze krachten en ervaring te bundelen. Het resultaat was de Failing Forward campagne (zie onder). Hiervoor kregen we de steun van de Vlaamse Overheid.

Voor deze campagne ben ik verantwoordelijk voor: algemeen management, branding, website beheer en media.

Failing Forward (of ‘met falen en opstaan) is een brede (overheids)campagne die er op gericht is te sensibiliseren rond falend ondernemerschap en het taboe op falen en fouten maken, te doorbreken. Het uiteindelijke doel van deze vier jaar durende campagne is een cultuurverandering in gang te zetten. We doen dit o.a. door het aanbieden van laagdrempelige getuigenissen van ondernemers (en andere rolmodellen) over hun klein en grote daalmomenten op weg naar succes. Niet zozeer het falen zelf, maar vooral de leercurve (i.e. het ‘failing forward’-aspect) wordt hierbij centraal gesteld.

Naast het opzetten van grootschalige mediacampagnes, organiseren we ook maandelijkse faalfolies (cfr vroegere Fuck-Up Nights) in lokale steden en een jaarlijkse grote Failing Forward conferentie.

De geweldige mooie campagne is vormgegeven door Next Issue.

Onze beste ondernemers falen telkens op een betere manier, tot ze echt succesvol worden. Daarom verdienen ze ons respect én uw steun.

  • Vindt u ook dat we veel meer respect moeten tonen voor ondernemers die dag in dag uit risico’s nemen en daardoor soms falen?
  • Bent u er ook van overtuigd dat we ‘gevallen’ ondernemers de kans moeten geven om uit het dal te kruipen en opnieuw recht te veren?
  • Vindt u ook dat we eerder naar het positieve dan naar het negatieve moeten kijken?
  • Meent u ook dat succes niets meer is dan een aaneenrijging is van vele, kleine faalmomenten?

Wil u ook, samen met duizenden andere Vlamingen, mee het taboe op falend ondernemerschap doorbreken?